Definities
 1. Gebruiker: iedere gebruiker van deze Website
 2. SOWISO: SOWISO B.V., Science Park 400, 1098 XH, Amsterdam
 3. Website: de website https://cloud.sowiso.nl/
 1. SOWISO is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door Gebruiker verstrekte persoonsgegevens gebruikt SOWISO enkel en alleen voor het mogelijk maken van juiste toegang tot de aangeschafte producten. Bijvoorbeeld het mogelijk maken dat Gebruiker ingedeeld wordt in juiste klas/instelling. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als Gebruiker geen informatie van SOWISO wilt ontvangen, dan kan Gebruiker dat bij SOWISO kenbaar maken.
 2. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruiker gaat SOWISO zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale werking van de aangeschafte producten. Voor zover dat niet voortvloeit uit deze voorwaarden of de wet, worden zonder toestemming van SOWISO geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
 3. Tevens kunnen de data door Gebruiker gegenereerd op het platform geanonimiseerd gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden door SOWISO en Hoger Onderwijsinstellingen.
 4. Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn eigen persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, zelf en door SOWISO te laten corrigeren. De persoonsgegevens van Gebruiker zijn in te zien via de profielpagina.
 5. Voor een goed gebruik van de aangeschafte producten plaatst SOWISO cookies op de computer van de Gebruiker. Deze worden alleen gebruikt om de Gebruiker van het platform te identificeren en mogelijk aangepaste webpagina's voor de Gebruiker te maken.
 6. Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het gebruik van SOWISO verzameld. Zo kunnen wij zien hoe gebruikers SOWISO gebruiken en op basis daarvan kunnen we SOWISO verbeteren.
 7. De door Gebruiker aan SOWISO verschafte persoonsgegevens worden door SOWISO met toestemming van Gebruiker gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven.
 8. Om technische en operationele redenen kan het in de toekomst nodig zijn dat (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stemt Gebruiker, voor zover nodig, er mee in dat zijn/haar (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven.
 9. SOWISO kan het e-learning platform in het geval van overname overdragen aan een derde. Gebruiker stemt er hierbij mee in dat zijn/haar persoonsgegevens in dat geval mede worden overgedragen aan die derde.
 10. SOWISO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.