courses overview
Open cursussen
Basiswiskunde
Basiswiskunde

Algebra, precalculus en calculus voor hogescholen en universiteiten. Bevat onderwerpen van getallen tot differentiëren en integreren.

Beschikbare talen:
Nederlands, Engels

Algebra
Lineaire formules en vergelijkingen
Stelsels lineaire vergelijkingen
Kwadratische formules en vergelijkingen
Functies
Exponentiële functies en logaritmen
Goniometrie
Differentiëren
Integreren
Calculus
Calculus

Wiskunde voor universitaire studenten. Bevat polynomen, goniometrische functies, rijen en reeksen, differentiëren en meer.

Beschikbare talen:
Nederlands, Engels

Functies
Veeltermen en rationale functies
Goniometrische functies
Exponentiële en logaritmische functies
Limieten
Rijen en reeksen
Continuïteit
Differentiëren
Functieanalyse
Integratie
Calculus for Social Sciences
Calculus for Social Sciences

Wiskunde voor economie studenten. Bevat functies, differentiëren, (multivariate) optimalisatie, elasticiteit en meer toepassingen.

Beschikbare talen:
Nederlands, Engels

Functies
Bewerkingen met functies
Inleiding tot differentiëren
Rekenregels voor differentiëren
Toepassingen van differentiëren
Multivariate functies
Optimalisatie
Differentiaal­vergelijkingen
Differentiaal­vergelijkingen

Differentiaalvergelijkingen voor hogescholen en universiteiten. Bevat richtingsveld, scheiden van variabelen, lineaire eerste en tweede order GDV’s, LaPlace transformaties en meer.

Beschikbare talen:
Nederlands, Engels

Differentiaalvergelijkingen
Differentiaalvergelijkingen en Lineaire algebra
Financiële rekenkunde
Financiële rekenkunde

Wiskunde voor bedrijfseconomie studenten. Bevat exponentiële en logaritmische groei, optimalisatie, toepassingen en meer.

Beschikbare talen:
Nederlands

Basisvaardigheden algebra
Exponentiële en logaritmische groei
Rijen en reeksen
Investeringen beoordelen
Optimalisatie
Linear Algebra
Linear Algebra

Lineaire algebra voor hogescholen en universiteiten. Bevat vectormeetkunde, ruimten, matrices en matrixrekenen, inproductruimten en meer.

Beschikbare talen:
Nederlands, Engels

Complexe getallen
Vectorrekening in vlak en ruimte
Stelsels lineaire vergelijkingen en matrices
Vectorruimten
Inproductruimten
Lineaire afbeeldingen
Matrixrekening
Invariante deelruimten van lineaire afbeeldingen
Orthogonale en symmetrische afbeeldingen
Statistiek
Statistiek

Statistiek voor hogescholen en universiteiten. Bevat beschrijvende statistiek, kansrekening, inferentiële statistiek, hypothese toetsen, data analyse en meer.

Beschikbare talen:
Engels

Bekijk de Engelse pagina