Cursussen
Over SOWISO
Contact
Ontgrendel 
Cursussen
Over SOWISO
Contact
Ontgrendel 
sowiso logo Calculus for Social Sciences

Wiskunde voor economie studenten. Bevat functies, differentiëren, (multivariate) optimalisatie, elasticiteit en meer toepassingen.

Booklet (pdf)
Beschikbare talen: 
nlen
Inhoud van de cursus
Functies
Inleiding tot functies
THEORIE
T
1.
Het begrip functie
OEFENEN
O
2.
Het begrip functie
6
THEORIE
T
3.
Rekenkundige bewerkingen voor functies
OEFENEN
O
4.
Rekenkundige bewerkingen voor functies
6
THEORIE
T
5.
Het bereik van een functie
OEFENEN
O
6.
Het bereik van een functie
6
THEORIE
T
7.
Functies en grafieken
OEFENEN
O
8.
Functies en grafieken
5
THEORIE
T
9.
Het begrip limiet
OEFENEN
O
10.
Rekenregels voor limieten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
11.
Continuïteit
OEFENEN
O
12.
Continuïteit
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
13.
Rekenregels voor continuïteit
OEFENEN
O
14.
Rekenregels voor continuïteit
Ontgrendel volledige toegang locked
Lijnen en lineaire functies
THEORIE
T
1.
Lineaire vergelijkingen
OEFENEN
O
2.
Lineaire vergelijkingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Algemene oplossing van een lineaire vergelijking
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
4.
Algemene oplossing van een lineaire vergelijking
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Stelsels vergelijkingen
OEFENEN
O
6.
Stelsels vergelijkingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
De vergelijking van een lijn
OEFENEN
O
8.
De vergelijking van een lijn
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Stelsels vergelijkingen oplossen door vegen
OEFENEN
O
10.
Stelsels vergelijkingen oplossen door vegen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
11.
Vergelijkingen en lijnen
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
12.
Vergelijkingen en lijnen
Ontgrendel volledige toegang locked
Kwadratische functies
THEORIE
T
1.
Inleiding
THEORIE
T
2.
Kwadraatafsplitsen
OEFENEN
O
3.
Kwadraatafsplitsen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
4.
De abc-formule
OEFENEN
O
5.
De abc-formule
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
6.
Ontbinden in factoren
OEFENEN
O
7.
Ontbinden in factoren
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
8.
Vergelijking oplossen met ontbinden in factoren
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
9.
Vergelijking oplossen met ontbinden in factoren
Ontgrendel volledige toegang locked
Veeltermen
THEORIE
T
1.
Het begrip veelterm
OEFENEN
O
2.
Het begrip veelterm
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Rekenen met veeltermen
OEFENEN
O
4.
Rekenen met veeltermen
Ontgrendel volledige toegang locked
Rationale functies
THEORIE
T
1.
Het begrip rationale functie
OEFENEN
O
2.
Het begrip rationale functie
Ontgrendel volledige toegang locked
Machtsfuncties
THEORIE
T
1.
Machtsfuncties
OEFENEN
O
2.
Machtsfuncties
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Vergelijkingen van machtsfuncties
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
4.
Vergelijkingen van machtsfuncties
Ontgrendel volledige toegang locked
Besluit: Inleiding tot functies
OEFENEN
O
1.
Toepassingen
Ontgrendel volledige toegang locked
Bewerkingen met functies
Inverse functies
THEORIE
T
1.
Het begrip inverse functie
OEFENEN
O
2.
Het begrip inverse functie
2
THEORIE
T
3.
Injectieve functies
OEFENEN
O
4.
Injectieve functies
5
THEORIE
T
5.
Karakterisering van inverteerbare functies
OEFENEN
O
6.
Karakterisering van inverteerbare functies
Ontgrendel volledige toegang locked
Exponentiële functies en logaritmen
THEORIE
T
1.
Exponentiële functies
OEFENEN
O
2.
Exponentiële functies
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Eigenschappen van de exponentiële functies
OEFENEN
O
4.
Eigenschappen van de exponentiële functies
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Groei van een exponentiële functie
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Groei van een exponentiële functie
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Logaritmische functies
OEFENEN
O
8.
Logaritmische functies
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Eigenschappen van de logaritme
OEFENEN
O
10.
Eigenschappen van de logaritme
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
11.
Groei van de logaritmische functie
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
12.
Groei van de logaritmische functie
Ontgrendel volledige toegang locked
Nieuwe functies uit oude
THEORIE
T
1.
Translaties van functies
OEFENEN
O
2.
Translaties van functies
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Schalen van functies
OEFENEN
O
4.
Schalen van functions
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Symmetrie van functies
OEFENEN
O
6.
Symmetrie van functies
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Samenstelling van functies
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Samenstelling van functies
Ontgrendel volledige toegang locked
Besluit: Bewerkingen met functies
OEFENEN
O
1.
Toepassingen van Bewerkingen voor functies
Ontgrendel volledige toegang locked
Inleiding tot differentiëren
Definitie afgeleide
THEORIE
T
1.
Inleiding
OEFENEN
O
2.
Inleiding
2
THEORIE
T
3.
Het begrip differentiequotiënt
OEFENEN
O
4.
Het begrip differentiequotiënt
1
THEORIE
T
5.
Het begrip afgeleide
OEFENEN
O
6.
Het begrip afgeleide
13
Berekenen van afgeleiden
THEORIE
T
1.
Afgeleide van veeltermen en machtsfuncties
OEFENEN
O
2.
Afgeleide van veeltermen en machtsfuncties
Ontgrendel volledige toegang locked
Afgeleiden van exponentiële functies en logaritmen
THEORIE
T
1.
De exponentiële functie en logaritme
OEFENEN
O
2.
De exponentiële functie en logaritme
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Rekenregels voor exponentiële functies en logaritmen
OEFENEN
O
4.
Rekenregels voor exponentiële functies en logaritmen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Afgeleide van exponentiële functies en logaritmen
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Afgeleide van exponentiële functies en logaritmen
Ontgrendel volledige toegang locked
Besluit: Inleiding tot differentiëren
THEORIE
T
1.
Samenvatting
OEFENEN
O
2.
Toepassingen
Ontgrendel volledige toegang locked
Rekenregels voor differentiëren
Rekenregels voor de afgeleide
THEORIE
T
1.
Somregel voor differentiëren
OEFENEN
O
2.
Somregel voor differentiëren
7
THEORIE
T
3.
Productregel voor differentiëren
OEFENEN
O
4.
Productregel voor differentiëren
10
THEORIE
T
5.
Quotiëntregel voor differentiëren
OEFENEN
O
6.
Quotiëntregel voor differentiëren
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Kettingregel voor differentiëren
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Kettingregel voor differentiëren
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Afgeleiden exponentiële functies en logaritmen herbekeken
OEFENEN
O
10.
Afgeleiden exponentiële functies en logaritmen herbekeken
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
11.
De afgeleide van de inverse functie
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
12.
De afgeleide van de inverse functie
Ontgrendel volledige toegang locked
Toepassingen van de afgeleide
THEORIE
T
1.
Raaklijnen herbekeken
OEFENEN
O
2.
Raaklijnen herbekeken
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Benadering
OEFENEN
O
4.
Benadering
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Elasticiteit
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Elasticiteit
Ontgrendel volledige toegang locked
Besluit: Rekenregels voor differentiëren
THEORIE
T
1.
Afsluiting
OEFENEN
O
2.
Afsluiting
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
3.
Toepassingen
Ontgrendel volledige toegang locked
Toepassingen van differentiëren
Functieanalyse
THEORIE
T
1.
Monotonie
OEFENEN
O
2.
Monotonie
8
THEORIE
T
3.
Lokale minima en maxima
OEFENEN
O
4.
Lokale minima en maxima
11
THEORIE
T
5.
Functieanalyse
OEFENEN
O
6.
Functieanalyse
Ontgrendel volledige toegang locked
Hogere afgeleiden
THEORIE
T
1.
Hogere afgeleiden
OEFENEN
O
2.
Hogere afgeleiden
Ontgrendel volledige toegang locked
Besluit: Toepassingen van differentiëren
OEFENEN
O
1.
Toepassingen
Ontgrendel volledige toegang locked
Multivariate functies
Basisconcepten
THEORIE
T
1.
Functies van twee variabelen
OEFENEN
O
2.
Functies van twee variabelen
12
THEORIE
T
3.
Functies en relaties
OEFENEN
O
4.
Functies en relaties
6
THEORIE
T
5.
Visualizatie van bivariate functies
OEFENEN
O
6.
Visualizatie van bivariate functies
6
THEORIE
T
7.
Multivariate functies
OEFENEN
O
8.
Multivariate functies
Ontgrendel volledige toegang locked
Partiële afgeleiden
THEORIE
T
1.
Partiële afgeleiden van de eerste orde
OEFENEN
O
2.
Partiële afgeleiden van de eerste orde
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Kettingregels voor partiële differentiatie
OEFENEN
O
4.
Kettingregels voor partiële differentiatie
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Hogere partiële afgeleiden
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Hogere partiële afgeleiden
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Elasticiteit in twee variabelen
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Elasticiteit in twee variabelen
Ontgrendel volledige toegang locked
Besluit: Multivariate functies
THEORIE
T
1.
Besluit
OEFENEN
O
2.
Toepassingen
Ontgrendel volledige toegang locked
Optimalisatie
Extreme punten
THEORIE
T
1.
Stationaire punten
OEFENEN
O
2.
Stationaire punten
11
THEORIE
T
3.
Minimum, maximum en zadelpunt
OEFENEN
O
4.
Minimum, maximum en zadelpunt
11
THEORIE
T
5.
Criteria voor extrema en zadelpunten
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Criteria voor extrema en zadelpunten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Convex en concaaf
OEFENEN
O
8.
Convex en concaaf
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Criterium voor een globale extreem
THEORIE
T
10.
Hessiaan convexiteitscriterium
Ontgrendel volledige toegang locked
Besluit: Optimalisatie
THEORIE
T
1.
Besluit
OEFENEN
O
2.
Toepassingen
Ontgrendel volledige toegang locked
Ontgrendel volledige toegang  unlock
Toegang voor leraar
Vraag een demo account aan. Wij helpen je graag op weg met onze digitale leeromgeving.
Maak demo account aan
Toegang voor student
Is jouw universiteit niet aangesloten? Via Pass Your Math kan je toegang krijgen tot onze cursussen onafhankelijk van je onderwijsinstelling. Bekijk de prijzen en nog veel meer. Of ga naar
omptest.org als je een OMPT examen moet maken.
Meer info