Cursussen
Over SOWISO
Contact
Ontgrendel 
Cursussen
Over SOWISO
Contact
Ontgrendel 
sowiso logo Basisstatistiek

Statistiek voor hogescholen en universiteiten. Bevat beschrijvende statistiek, kansrekening, inferentiële statistiek, hypothese toetsen, data analyse en meer.

Booklet (pdf)
Beschikbare talen: 
ennl
Inhoud van de cursus
Hoofdstuk 1: Beschrijvende statistiek
Typen data en metingen
THEORIE
T
1.
Kwalitatieve en kwantitatieve variabelen
OEFENEN
O
2.
Kwalitatieve en kwantitatieve variabelen
9
THEORIE
T
3.
Meetschalen
OEFENEN
O
4.
Meetschalen
2
THEORIE
T
5.
Nominale schaal
OEFENEN
O
6.
Nominale schaal
5
THEORIE
T
7.
Ordinale schaal
OEFENEN
O
8.
Ordinale schaal
5
THEORIE
T
9.
Intervalschaal
OEFENEN
O
10.
Intervalschaal
5
THEORIE
T
11.
Ratioschaal
OEFENEN
O
12.
Ratioschaal
5
Frequentieverdelingen
THEORIE
T
1.
Frequentieverdelingen
THEORIE
T
2.
Frequentietabellen
OEFENEN
O
3.
Frequentietabellen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
4.
Frequentiegrafieken
OEFENEN
O
5.
Frequentiegrafieken
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
6.
Vorm van een verdeling
OEFENEN
O
7.
Vorm van een verdeling
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
8.
Kwantielen
OEFENEN
O
9.
Kwantielen
Ontgrendel volledige toegang locked
Centrummaten
THEORIE
T
1.
Centrummaten
THEORIE
T
2.
Modus
THEORIE
T
4.
Mediaan
OEFENEN
O
5.
Mediaan
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
6.
Gemiddelde
OEFENEN
O
7.
Gemiddelde
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
8.
Centrummaten en de vorm van een verdeling
OEFENEN
O
9.
Centrummaten en de vorm van een verdeling
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
10.
Gevoeligheid voor uitschieters
OEFENEN
O
11.
Gevoeligheid voor uitschieters
Ontgrendel volledige toegang locked
Variabiliteit
THEORIE
T
1.
Spreidingsbreedte, interkwartielafstand, en de vijf-getallensamenvatting
OEFENEN
O
2.
Spreidingsbreedte, interkwartielafstand, en de vijf-getallensamenvatting
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Identificeren van uitschieters met de interkwartielafstand-regel
OEFENEN
O
4.
Identificeren van uitschieters met de interkwartielafstand-regel
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Afwijking van het gemiddelde
OEFENEN
O
6.
Afwijking van het gemiddelde
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Variantie en standaardafwijking
OEFENEN
O
8.
Variantie en standaardafwijking
Ontgrendel volledige toegang locked
z-Scores
THEORIE
T
1.
z-scores
OEFENEN
O
2.
z-scores
Ontgrendel volledige toegang locked
Hoofdstuk 2: Correlatie
THEORIE
T
1.
Inleiding tot correlatie
THEORIE
T
2.
Weergave van de relatie tussen twee variabelen
OEFENEN
O
3.
Weergave van de relatie tussen twee variabelen
3
THEORIE
T
4.
Richting, vorm, en kracht van een relatie tussen variabelen
OEFENEN
O
5.
Richting, vorm, en kracht van een relatie tussen variabelen
7
THEORIE
T
6.
Richting van een lineaire verband
OEFENEN
O
7.
Richting van een lineaire verband
3
THEORIE
T
8.
Kracht van een lineair verband
OEFENEN
O
9.
Kracht van een lineair verband
2
THEORIE
T
10.
Hypothesis Test for the Pearson Correlation Coefficient *
OEFENEN
O
11.
Hypothesis Test for the Pearson Correlation Coefficient *
12
Hoofdstuk 3: Kansrekening
Willekeurigheid
THEORIE
T
1.
Verzamelingen, deelverzamelingen en elementen
OEFENEN
O
2.
Verzamelingen, deelverzamelingen en elementen
3
THEORIE
T
3.
Kansexperiment
THEORIE
T
4.
Uitkomstenruimte
OEFENEN
O
5.
Uitkomstenruimte
3
THEORIE
T
6.
Gebeurtenissen
OEFENEN
O
7.
Gebeurtenissen
2
Relaties tussen gebeurtenissen
THEORIE
T
1.
Complement van een gebeurtenis
OEFENEN
O
2.
Complement van een gebeurtenis
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Wederzijdse exclusiviteit
OEFENEN
O
4.
Wederzijdse exclusiviteit
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Verschil van twee gebeurtenissen
OEFENEN
O
6.
Verschil van twee gebeurtenissen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Doorsnede van twee gebeurtenissen
OEFENEN
O
8.
Doorsnede van twee gebeurtenissen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Vereniging van twee gebeurtenissen
OEFENEN
O
10.
Vereniging van twee gebeurtenissen
Ontgrendel volledige toegang locked
Kansrekening
THEORIE
T
1.
Definitie van een kans
OEFENEN
O
2.
Definitie van een kans
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Kans op het complement van een gebeurtenis
OEFENEN
O
4.
Kans op het complement van een gebeurtenis
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Conditionele kans
OEFENEN
O
6.
Conditionele kans
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Onafhankelijkheid
OEFENEN
O
8.
Onafhankelijkheid
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Kans op de doorsnede van twee gebeurtenissen
OEFENEN
O
10.
Kans op de doorsnede van twee gebeurtenissen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
11.
Kans op de vereniging van twee gebeurtenissen
OEFENEN
O
12.
Kans op de vereniging van twee gebeurtenissen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
13.
Kans op het verschil van twee gebeurtenissen
OEFENEN
O
14.
Kans op het verschil van twee gebeurtenissen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
15.
Wet van de totale kans
OEFENEN
O
16.
Wet van de totale kans
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
17.
Regel van Bayes
OEFENEN
O
18.
Regel van Bayes
Ontgrendel volledige toegang locked
Kruistabellen
THEORIE
T
1.
Interpreteren van kruistabellen
OEFENEN
O
2.
Interpreteren van kruistabellen
Ontgrendel volledige toegang locked
Hoofdstuk 4: Kansverdelingen
Kansmodellen
THEORIE
T
1.
Discrete kansmodellen
OEFENEN
O
2.
Discrete kansmodellen
2
THEORIE
T
3.
Continue kansmodellen
OEFENEN
O
4.
Continue kansmodellen
2
Kansvariabelen
THEORIE
T
1.
Kansvariabelen
OEFENEN
O
2.
Kansvariabelen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Kansverdelingen
OEFENEN
O
4.
Kansverdelingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Verwachtingswaarde van een kansvariabele
OEFENEN
O
6.
Verwachtingswaarde van een kansvariabele
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Variantie van een kansvariabele
OEFENEN
O
8.
Variantie van een kansvariabele
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Sommen van kansvariabelen
OEFENEN
O
10.
Sommen van kansvariabelen
Ontgrendel volledige toegang locked
Veelvoorkomende kansverdelingen
THEORIE
T
1.
Common Discrete Probability Distributions *
OEFENEN
O
2.
The Bernoulli Probability Distribution *
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
De binomiale kansverdeling
OEFENEN
O
4.
De binomiale kansverdeling
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
The Geometric Probability Distribution *
OEFENEN
O
6.
The Geometric Probability Distribution *
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
The Poisson Probability Distribution *
OEFENEN
O
8.
The Poisson Probability Distribution *
Ontgrendel volledige toegang locked
Common Continuous Probability Distributions *
THEORIE
T
1.
De normale verdeling
OEFENEN
O
2.
De normale verdeling
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
De normale kansverdeling
OEFENEN
O
4.
De normale kansverdeling
Ontgrendel volledige toegang locked
Sampling
Sampling and Sampling Methods
THEORIE
T
1.
Steekproeftrekking en Onbevooroordeelde Steekproeftrekkingsmethoden
OEFENEN
O
2.
Sampling and Unbiased Sampling Methods
2
THEORIE
T
3.
Bevooroordeelde Steekproeftrekking
OEFENEN
O
4.
Sampling Methods
6
Sampling Distributions
THEORIE
T
1.
Steekproefverdelingen
OEFENEN
O
2.
Sampling Distributions
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Steekproefverdeling van het Steekproefgemiddelde
OEFENEN
O
4.
Sampling Distribution of the Sample Mean
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Steekproefverdeling van de Steekproefproportie
OEFENEN
O
6.
Sampling Distribution of the Sample Proportion
Ontgrendel volledige toegang locked
Eenvoudige lineaire regressie
Simple Linear Regression
THEORIE
T
1.
Inleiding tot Regressieanalyse
OEFENEN
O
2.
Inleiding tot Regressieanalyse
3
THEORIE
T
3.
Residuen en Totale Gekwadrateerde Afwijking
OEFENEN
O
4.
Residuen en Totale Gekwadrateerde Afwijking
2
THEORIE
T
5.
Het Vinden van de Regressievergelijking
OEFENEN
O
6.
Het Vinden van de Regressievergelijking
1
THEORIE
T
7.
De Determinatiecoëfficiënt
OEFENEN
O
8.
De Determinatiecoëfficiënt
1
THEORIE
T
9.
Regressie-Analyse en Causaliteit
OEFENEN
O
10.
Regressie-Analyse en Causaliteit
2
Meervoudige lineaire regressie
THEORIE
T
1.
Meervoudige Lineaire Regressie
OEFENEN
O
2.
Meervoudige Lineaire Regressie
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Overfitting en Multicollineariteit
OEFENEN
O
4.
Overfitting en Multicollineariteit
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Dummy-Variabelen
OEFENEN
O
6.
Dummy-Variabelen
Ontgrendel volledige toegang locked
Ontgrendel volledige toegang  unlock
Toegang voor leraar
Vraag een demo account aan. Wij helpen je graag op weg met onze digitale leeromgeving.
Maak demo account aan
Toegang voor student
Is jouw universiteit niet aangesloten? Via Pass Your Math kan je toegang krijgen tot onze cursussen onafhankelijk van je onderwijsinstelling. Bekijk de prijzen en nog veel meer. Of ga naar
omptest.org als je een OMPT examen moet maken.
Meer info