courses overview
Financiële rekenkunde icon
 Ga terug naar cursussen overzicht
Basisvaardigheden algebra
Lineaire functies
THEORIE
T
1.
Lineaire vergelijkingen
OEFENEN
O
2.
Lineaire vergelijkingen
11
THEORIE
T
3.
Algemene oplossing van een lineaire vergelijking
OEFENEN
O
4.
Algemene oplossing van een lineaire vergelijking
7
THEORIE
T
5.
Lineaire functies en lijnen
OEFENEN
O
6.
Lineaire functies en lijnen
5
Kwadratische functies
THEORIE
T
1.
Kwadratische vergelijkingen
OEFENEN
O
2.
Kwadratische vergelijkingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
De abc-formule
OEFENEN
O
4.
De abc-formule
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Kwadratische functies en parabolen
OEFENEN
O
6.
Kwadratische functies en parabolen
Ontgrendel volledige toegang locked
Negatieve exponenten
THEORIE
T
1.
Negatieve exponenten
OEFENEN
O
2.
Negatieve exponenten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Vergelijkingen met negatieve exponenten
OEFENEN
O
4.
Vergelijkingen met negatieve exponenten
Ontgrendel volledige toegang locked
Exponentiële en logaritmische groei
Exponentiële groei
THEORIE
T
1.
Het begrip exponentiële functie
OEFENEN
O
2.
Het begrip exponentiële functie
10
THEORIE
T
3.
Exponentiële groei
OEFENEN
O
4.
Exponentiële groei
12
Logaritmische groei
THEORIE
T
1.
Het begrip logaritme
OEFENEN
O
2.
Het begrip logaritme
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Rekenregels voor logaritmen
OEFENEN
O
4.
Rekenregels voor logaritmen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Vergelijkingen met logaritmen
OEFENEN
O
6.
Vergelijkingen met logaritmen
Ontgrendel volledige toegang locked
Eindwaarde
THEORIE
T
1.
Eindwaarde zonder bijstorting
OEFENEN
O
2.
Eindwaarde zonder bijstorting
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Contante waarde
OEFENEN
O
4.
Contante waarde
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Interest en looptijd berekenen
OEFENEN
O
6.
Interest en looptijd berekenen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Gelijkwaardige percentages
OEFENEN
O
8.
Gelijkwaardige percentages
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Andere toepassingen van exp en log
OEFENEN
O
10.
Andere toepassingen van exp en log
Ontgrendel volledige toegang locked
Rijen en reeksen
De begrippen rij en reeks
THEORIE
T
1.
De begrippen rij en reeks
OEFENEN
O
2.
De begrippen rij en reeks
5
Rekenkundige rijen
THEORIE
T
1.
Rekenkundige rijen
OEFENEN
O
2.
Rekenkundige rijen
6
THEORIE
T
3.
Rekenkundige reeksen
OEFENEN
O
4.
Rekenkundige reeksen
8
Meetkundige rijen
THEORIE
T
1.
Meetkundige rijen
OEFENEN
O
2.
Meetkundige rijen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Meetkundige reeksen
OEFENEN
O
4.
Meetkundige reeksen
Ontgrendel volledige toegang locked
Financiële toepassingen van rijen en reeksen
THEORIE
T
1.
Eindwaarde bij periodieke inleg
OEFENEN
O
2.
Eindwaarde bij periodieke inleg
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Contante waarde bij periodieke inleg
OEFENEN
O
4.
Contante waarde bij periodieke inleg
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Pre- en postnumerando rente
OEFENEN
O
6.
Pre- en postnumerando rente
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Ongelijke termijnen, ongelijke interestpercentages
OEFENEN
O
8.
Ongelijke termen, ongelijke interestpercentages
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Bulletlening
OEFENEN
O
10.
Bulletlening
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
11.
Lineaire lening
OEFENEN
O
12.
Lineaire lening
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
13.
Annuïteiten
OEFENEN
O
14.
Annuïteiten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
15.
Andere toepassingen van rijen en reeksen
OEFENEN
O
16.
Andere toepassingen van rijen en reeksen
Ontgrendel volledige toegang locked
Investeringen beoordelen
Introductie investeringen beoordelen
THEORIE
T
1.
Het beoordelen van investeringsvoorstellen
Boekhoudkundige benadering
THEORIE
T
1.
BTP, Boekhoudkundige terugverdienperiode
OEFENEN
O
2.
BTP, Boekhoudkundige terugverdienperiode
6
THEORIE
T
3.
GBR, Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit
OEFENEN
O
4.
GBR, Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit
5
Economische benadering
THEORIE
T
1.
De economische benadering
THEORIE
T
2.
Economische terugverdienperiode (ETP)
OEFENEN
O
3.
ETP, Economische terugverdienperiode
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
4.
NCW, Netto contante waarde
OEFENEN
O
5.
NCW, Netto contante waarde
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
6.
IR, Interne rentabiliteit
OEFENEN
O
7.
IR, Interne rentabiliteit
Ontgrendel volledige toegang locked
Optimalisatie
Differentiëren
THEORIE
T
1.
Afgeleide van veeltermen en machtsfuncties
OEFENEN
O
2.
Afgeleide van veeltermen en machtsfuncties
8
THEORIE
T
3.
Raaklijnen
OEFENEN
O
4.
Raaklijnen
12
Optimale bestelhoeveelheid
THEORIE
T
1.
Lokale minima en maxima
OEFENEN
O
2.
Lokale minima en maxima
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Functieanalyse
OEFENEN
O
4.
Functieanalyse
Ontgrendel volledige toegang locked
Economische toepassingen
OEFENEN
O
1.
Economische toepassingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
2.
Verwacht rendement en vermogensstructuur
OEFENEN
O
3.
Verwacht rendement en vermogensstructuur
Ontgrendel volledige toegang locked
Ontgrendel volledige toegang
Toegang voor student
Toegang voor leraar

Vraag gratis demo aan

Wij bieden docenten een gratis demo om ons platform te ervaren

Selecteer één of meer

* Verplicht