Cursussen
Over SOWISO
Contact
Ontgrendel 
Cursussen
Over SOWISO
Contact
Ontgrendel 
sowiso logo Linear Algebra

Lineaire algebra voor hogescholen en universiteiten. Bevat vectormeetkunde, ruimten, matrices en matrixrekenen, inproductruimten en meer.

Booklet (pdf)
Beschikbare talen: 
nlen
Inhoud van de cursus
Complexe getallen
Invoering van de complexe getallen
THEORIE
T
1.
Imaginaire getallen
OEFENEN
O
2.
Imaginaire getallen
7
THEORIE
T
3.
Het begrip complex getal
OEFENEN
O
4.
Het begrip complex getal
12
THEORIE
T
5.
Poolcoördinaten
OEFENEN
O
6.
Poolcoördinaten
7
THEORIE
T
7.
Reëel en imaginair deel
OEFENEN
O
8.
Reëel en imaginair deel
5
Rekenen met complexe getallen
THEORIE
T
1.
Rekenen met poolcoördinaten
OEFENEN
O
2.
Rekenen met poolcoördinaten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Het quotiënt
OEFENEN
O
4.
Het quotiënt
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Complexe conjugatie
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Complexe conjugatie
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Meetkundige interpretatie
OEFENEN
O
8.
Meetkundige interpretatie
Ontgrendel volledige toegang locked
Complexe functies
THEORIE
T
1.
Complexe machten
OEFENEN
O
2.
Complexe machten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Rekenregels voor complexe machten
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
4.
Rekenregels voor complexe machten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Complexe sinus en cosinus
OEFENEN
O
6.
Complexe sinus en cosinus
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Complexe logaritme
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Complexe logaritme
Ontgrendel volledige toegang locked
Complexe veeltermen
THEORIE
T
1.
Het begrip complexe veelterm
OEFENEN
O
2.
Het begrip complexe veelterm
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Factorisatie van complexe veeltermen
OEFENEN
O
4.
Factorisatie van complexe veeltermen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Nulpunten van complexe veeltermen
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Nulpunten van complexe veeltermen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Hoofdstelling van de algebra
OEFENEN
O
8.
Hoofdstelling van de algebra
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Reële veeltermen
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
10.
Reële veeltermen
Ontgrendel volledige toegang locked
Afsluiting van Complexe getallen
THEORIE
T
1.
Besluit van Complexe getallen
Differentiaalvergelijkingen en Lineaire algebra
THEORIE
T
1.
De Laplace-transformatie
OEFENEN
O
2.
De Laplace-transformatie
6
THEORIE
T
3.
De inverse Laplace-transformatie
OEFENEN
O
4.
De inverse Laplace-transformatie
8
THEORIE
T
5.
Laplace-getransformeerden van differentiaalvergelijkingen
OEFENEN
O
6.
Laplace-getransformeerden van differentiaalvergelijkingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Convolutie
OEFENEN
O
8.
Convolutie
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Laplace-getransformeerden van Heaviside functies
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
10.
Laplace-getransformeerden van Heaviside functies
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
11.
Laplace-getransformeerden van periodieke functies
OEFENEN
O
12.
Laplace-getransformeerden van periodieke functies
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
13.
Riemann-Stieltjes-integratie
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
14.
Laplace-getransformeerden van delta-functies
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
15.
Laplace-getransformeerden van delta-functies
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
16.
Transferfuncties en responsfuncties
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
17.
Transferfuncties en responsfuncties
Ontgrendel volledige toegang locked
Vectorrekening in vlak en ruimte
Vectoren in vlak en ruimte
THEORIE
T
1.
Het begrip vector
OEFENEN
O
2.
Het begrip vector
9
THEORIE
T
3.
Scalaire vermenigvuldiging
OEFENEN
O
4.
Scalaire vermenigvuldiging
6
THEORIE
T
5.
Optelling van vectoren
OEFENEN
O
6.
Optelling van vectoren
6
THEORIE
T
7.
Lineaire combinaties van vectoren
OEFENEN
O
8.
Lineaire combinaties van vectoren
8
Rechten en vlakken
THEORIE
T
1.
Geparameteriseerde rechten
OEFENEN
O
2.
Geparameteriseerde rechten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Geparameteriseerde vlakken
OEFENEN
O
4.
Geparameteriseerde vlakken
Ontgrendel volledige toegang locked
Bases en coördinaten
THEORIE
T
1.
Het begrip basis
OEFENEN
O
2.
Het begrip basis
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Coördinaatruimten
OEFENEN
O
4.
Coördinaatruimten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Rechten in het coördinaatvlak
OEFENEN
O
6.
Rechten in het coördinaatvlak
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Vlakken in de coördinaatruimte
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Vlakken in de coördinaatruimte
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Rechten in de coördinaatruimte
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
10.
Rechten in de coördinaatruimte
Ontgrendel volledige toegang locked
Afstanden, hoeken en inproduct
THEORIE
T
1.
Afstand
OEFENEN
O
2.
Afstand
9
THEORIE
T
3.
Inproduct
OEFENEN
O
4.
Inproduct
5
THEORIE
T
5.
Eigenschappen van het inproduct
OEFENEN
O
6.
Eigenschappen van het inproduct
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Het standaardinproduct
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Het standaardinproduct
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Normaalvectoren
OEFENEN
O
10.
Normaalvectoren
Ontgrendel volledige toegang locked
Het uitproduct
THEORIE
T
1.
Uitproduct in 3 dimensies
OEFENEN
O
2.
Uitproduct in 3 dimensies
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Het begrip inhoud in de ruimte
OEFENEN
O
4.
Het begrip inhoud in de ruimte
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
De inhoud van een parallellepipedum
OEFENEN
O
6.
De inhoud van een parallellepipedum
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Eigenschappen van het uitproduct
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Eigenschappen van het uitproduct
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Het standaarduitproduct
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
10.
Het standaarduitproduct
Ontgrendel volledige toegang locked
Afsluiting van Vectorrekening in vlak en ruimte
THEORIE
T
1.
Besluit van Vectorrekening in vlak en ruimte
Stelsels lineaire vergelijkingen en matrices
Lineaire vergelijkingen
THEORIE
T
1.
Het begrip lineaire vergelijking
OEFENEN
O
2.
Het begrip lineaire vergelijking
5
THEORIE
T
3.
Herleiden tot een basisvorm
OEFENEN
O
4.
Herleiden tot een basisvorm
2
THEORIE
T
5.
Een lineaire vergelijking met één onbekende oplossen
OEFENEN
O
6.
Een lineaire vergelijking met één onbekende oplossen
5
THEORIE
T
7.
Een lineaire vergelijking met meerdere onbekenden oplossen
OEFENEN
O
8.
Een lineaire vergelijking met meerdere onbekenden oplossen
Ontgrendel volledige toegang locked
Stelsels lineaire vergelijkingen
THEORIE
T
1.
Het begrip stelsel lineaire vergelijkingen
OEFENEN
O
2.
Het begrip stelsel lineaire vergelijkingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Homogene en inhomogene stelsels
OEFENEN
O
4.
Homogene en inhomogene stelsels
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Lijnen in het vlak
OEFENEN
O
6.
Lijnen in het vlak
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Vlakken in de ruimte
OEFENEN
O
8.
Vlakken in de ruimte
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Elementaire bewerkingen op stelsels lineaire vergelijkingen
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
10.
Elementaire bewerkingen op stelsels lineaire vergelijkingen
Ontgrendel volledige toegang locked
Van stelsels naar matrices en rijreductie
THEORIE
T
1.
Van stelsels naar matrices
OEFENEN
O
2.
Van stelsels naar matrices
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Vergelijkingen en matrices
OEFENEN
O
4.
Vergelijkingen en matrices
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Trapvorm en gereduceerde trapvorm
OEFENEN
O
6.
Trapvorm en gereduceerde trapvorm
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Rijreductie van een matrix
OEFENEN
O
8.
Rijreductie van een matrix
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Lineaire vergelijkingen oplossen met Gauss-eliminatie
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
10.
Lineaire vergelijkingen oplossen met Gauss-eliminatie
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
11.
Oplosbaarheid van stelsels lineaire vergelijkingen
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
12.
Oplosbaarheid van stelsels lineaire vergelijkingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
13.
Stelsels met een parameter
OEFENEN
O
14.
Stelsels met een parameter
Ontgrendel volledige toegang locked
Matrices
THEORIE
T
1.
Het begrip matrix
OEFENEN
O
2.
Het begrip matrix
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Eenvoudige matrixbewerkingen
OEFENEN
O
4.
Eenvoudige matrixbewerkingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Vermenigvuldiging van matrices
OEFENEN
O
6.
Vermenigvuldiging van matrices
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Matrixvergelijkingen
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Matrixvergelijkingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
De inverse van een matrix
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
10.
De inverse van een matrix
Ontgrendel volledige toegang locked
Afsluiting van Stelsels lineaire vergelijkingen en matrices
THEORIE
T
1.
Toepassingen van Stelsels lineaire vergelijkingen
OEFENEN
O
2.
Toepassingen van Stelsels lineaire vergelijkingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Aantekeningen
Vectorruimten
Vectorruimten en lineaire deelruimten
THEORIE
T
1.
Het begrip vectorruimte
OEFENEN
O
2.
Het begrip vectorruimte
6
THEORIE
T
3.
Het begrip lineaire deelruimte
OEFENEN
O
4.
Het begrip lineaire deelruimte
8
THEORIE
T
5.
Rechten en vlakken
OEFENEN
O
6.
Rechten en vlakken
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Affiene deelruimten
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Affiene deelruimten
Ontgrendel volledige toegang locked
Opspansels
THEORIE
T
1.
Opspansels
OEFENEN
O
2.
Opspansels
8
THEORIE
T
3.
Bewerkingen met opspannende vectoren
OEFENEN
O
4.
Bewerkingen met opspannende vectoren
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Onafhankelijkheid
OEFENEN
O
6.
Onafhankelijkheid
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Basis en dimensie
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Basis en dimensie
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Basis vinden
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
10.
Basis vinden
Ontgrendel volledige toegang locked
Meer over deelruimten
THEORIE
T
1.
Doorsnede en som van lineaire deelruimten
OEFENEN
O
2.
Doorsnede en som van lineaire deelruimten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Directe som van twee lineaire deelruimten
OEFENEN
O
4.
Directe som van twee lineaire deelruimten
Ontgrendel volledige toegang locked
Coördinaten
THEORIE
T
1.
Het begrip coördinaten
OEFENEN
O
2.
Het begrip coördinaten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Coördinaten van som en scalair veelvoud
OEFENEN
O
4.
Coördinaten van som en scalair veelvoud
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Basis en trapvorm
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Basis en trapvorm
Ontgrendel volledige toegang locked
Afsluiting van Vectorruimten
THEORIE
T
1.
Besluit van Vectorruimten
Inproductruimten
Inproduct, lengte en hoek
THEORIE
T
1.
Inproducten op reële vectorruimten
OEFENEN
O
2.
Inproducten op reële vectorruimten
9
THEORIE
T
3.
Hoek
OEFENEN
O
4.
Hoek
6
THEORIE
T
5.
Loodrechte stand
OEFENEN
O
6.
Loodrechte stand
5
Orthonormale stelsels
THEORIE
T
1.
Het begrip orthonormaal stelsel
OEFENEN
O
2.
Het begrip orthonormaal stelsel
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Eigenschappen van orthonormale stelsels
OEFENEN
O
4.
Eigenschappen van orthonormale stelsels
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Orthonormale bases maken
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Orthonormale bases maken
Ontgrendel volledige toegang locked
Orthogonale projecties
THEORIE
T
1.
Loodrechte projectie
OEFENEN
O
2.
Loodrechte projectie
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Het orthogonale complement
OEFENEN
O
4.
Het orthogonale complement
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Gram-Schmidt in matrixvorm
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Gram-Schmidt in matrixvorm
Ontgrendel volledige toegang locked
Complexe inproductruimten
THEORIE
T
1.
Inproduct voor complexe vectorruimten
OEFENEN
O
2.
Inproduct voor complexe vectorruimten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Orthonormale stelsels in complexe inproductruimten
OEFENEN
O
4.
Orthonormale stelsels in complexe vectorruimten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Orthogonale complementen in complexe inproductruimten
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Orthogonale complementen in complexe inproductruimten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Gram-Schmidt in complexe inproductruimten
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Gram-Schmidt in complexe inproductruimten
Ontgrendel volledige toegang locked
Afsluiting van Inproductruimten
THEORIE
T
1.
De ongelijkheid van Bessel
THEORIE
T
2.
Besluit van Inproductruimten
Lineaire afbeeldingen
Lineaire afbeeldingen
THEORIE
T
1.
Het begrip lineaire afbeelding
OEFENEN
O
2.
Het begrip lineaire afbeelding
10
THEORIE
T
3.
Lineaire afbeeldingen bepaald door matrices
OEFENEN
O
4.
Lineaire afbeeldingen bepaald door matrices
4
THEORIE
T
5.
Samenstelling van lineaire afbeeldingen
OEFENEN
O
6.
Samenstelling van lineaire afbeeldingen
7
THEORIE
T
7.
Som en veelvoud van lineaire afbeeldingen
OEFENEN
O
8.
Som en veelvoud van lineaire afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
De inverse van een lineaire afbeelding
OEFENEN
O
10.
De inverse van een lineaire afbeelding
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
11.
Kern en beeld van een lineaire afbeelding
OEFENEN
O
12.
Kern en beeld van een lineaire afbeelding
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
13.
Vastleggen van lineaire afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
14.
Vastleggen van lineaire afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
15.
Dimensiestelling voor lineaire afbeeldingen
OEFENEN
O
16.
Dimensiestelling voor lineaire afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
17.
Inverteerbaarheidscriteria voor lineaire afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
18.
Inverteerbaarheidscriteria voor lineaire afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
Matrices van lineaire afbeeldingen
THEORIE
T
1.
De matrix van een lineaire afbeelding in de coördinaatruimte
OEFENEN
O
2.
De matrix van een lineaire afbeelding in de coördinaatruimte
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Bepaling van de matrix van een lineaire afbeelding
OEFENEN
O
4.
Bepaling van de matrix in de coördinaatruimte
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Coördinaten
OEFENEN
O
6.
Coördinaten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Basisovergang
OEFENEN
O
8.
Basisovergang
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Matrix van een lineaire afbeelding
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
10.
Matrix van een lineaire afbeelding
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
11.
Coördinatentransformaties
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
12.
Coördinatentransformaties
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
13.
Verband met stelsels lineaire vergelijkingen
OEFENEN
O
14.
Verband met stelsels lineaire vergelijkingen
Ontgrendel volledige toegang locked
Duale vectorruimten
THEORIE
T
1.
Het begrip duale ruimte
OEFENEN
O
2.
Het begrip duale ruimte
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Duale basis
OEFENEN
O
4.
Duale basis
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Duale afbeelding
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Duale afbeelding
Ontgrendel volledige toegang locked
Afsluiting
THEORIE
T
1.
Overzicht van de correspondentie tussen matrix en lineaire afbeelding
THEORIE
T
2.
Besluit van Lineaire afbeeldingen
Matrixrekening
Rang en inverse van een matrix
THEORIE
T
1.
Rang en kolommenruimte van een matrix
OEFENEN
O
2.
Rang en kolommenruimte van een matrix
14
THEORIE
T
3.
Inverteerbaarheid en rang
OEFENEN
O
4.
Inverteerbaarheid en rang
2
Determinanten
THEORIE
T
1.
2-dimensionale determinanten
OEFENEN
O
2.
2-dimensionale determinanten
4
THEORIE
T
3.
Permutaties
OEFENEN
O
4.
Permutaties
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Hoger-dimensionale determinanten
OEFENEN
O
6.
Hoger-dimensionale determinanten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Meer eigenschappen van determinanten
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Meer eigenschappen van determinanten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Ontwikkeling naar rij of kolom
OEFENEN
O
10.
Ontwikkeling naar rij of kolom
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
11.
Vegen van rij of kolom
OEFENEN
O
12.
Vegen van rij of kolom
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
13.
De regel van Cramer
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
14.
De regel van Cramer
Ontgrendel volledige toegang locked
Matrices en coördinatentransformaties
THEORIE
T
1.
Karakteristieke veelterm van een matrix
OEFENEN
O
2.
Karakteristieke veelterm van een matrix
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Geconjugeerde matrices
OEFENEN
O
4.
Geconjugeerde matrices
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Karakteristieke veelterm van een lineaire afbeelding
OEFENEN
O
6.
Karakteristieke veelterm van een lineaire afbeelding
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Matrix-equivalentie
OEFENEN
O
8.
Matrix-equivalentie
Ontgrendel volledige toegang locked
Minimumveelterm
THEORIE
T
1.
Cayley-Hamilton
OEFENEN
O
2.
Cayley Hamilton
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Deling met rest van veeltermen
OEFENEN
O
4.
Deling met rest van veeltermen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Het begrip minimumveelterm
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Het begrip minimumveelterm
Ontgrendel volledige toegang locked
Afsluiting
THEORIE
T
1.
Besluit van Matrixrekening
Invariante deelruimten van lineaire afbeeldingen
Eigenwaarden en eigenvectoren
THEORIE
T
1.
Diagonaalvorm
OEFENEN
O
2.
Diagonaalvorm
8
THEORIE
T
3.
Eigenruimte
OEFENEN
O
4.
Eigenruimte
12
THEORIE
T
5.
Bepaling eigenwaarden en eigenvectoren
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Bepaling eigenwaarden en eigenvectoren
Ontgrendel volledige toegang locked
Diagonaliseerbaarheid
THEORIE
T
1.
Het begrip diagonaliseerbaarheid
OEFENEN
O
2.
Het begrip diagonaliseerbaarheid
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Diagonaliseerbaarheid en minimumveelterm
OEFENEN
O
4.
Diagonaliseerbaarheid en minimumveelterm
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
De grootste gemene deler van twee veeltermen
OEFENEN
O
6.
De grootste gemene deler van twee veeltermen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Het algoritme van Euclides
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Het algoritme van Euclides
Ontgrendel volledige toegang locked
Invariante deelruimten
THEORIE
T
1.
Het begrip invariante deelruimte
OEFENEN
O
2.
Het begrip invariante deelruimte
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Het uitgebreide algoritme van Euclides
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
4.
Het uitgebreide algoritme van Euclides
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Directesomdecomposities in invariante deelruimten
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Directesomdecomposities in invariante deelruimten
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Gegeneraliseerde eigenruimte
OEFENEN
O
8.
Gegeneraliseerde eigenruimte
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Jordannormaalvorm
OEFENEN
O
10.
Jordannormaalvorm
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
11.
Van reële naar complexe vectorruimten en terug
OEFENEN
O
12.
Van reële naar complexe vectorruimten en terug
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
13.
Reële Jordanvorm voor niet-reële eigenwaarden
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
14.
Reële Jordanvorm voor niet-reële eigenwaarden
Ontgrendel volledige toegang locked
Matrices en coördinatentransformaties
THEORIE
T
1.
Karakteristieke veelterm van een matrix
OEFENEN
O
2.
Karakteristieke veelterm van een matrix
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Geconjugeerde matrices
OEFENEN
O
4.
Geconjugeerde matrices
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Karakteristieke veelterm van een lineaire afbeelding
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Karakteristieke veelterm van een lineaire afbeelding
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Matrix-equivalentie
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Matrix-equivalentie
Ontgrendel volledige toegang locked
Orthogonale en symmetrische afbeeldingen
Orthogonale afbeeldingen
THEORIE
T
1.
Het begrip orthogonale afbeelding
OEFENEN
O
2.
Het begrip orthogonale afbeelding
5
THEORIE
T
3.
Enkele eigenschappen van orthogonale afbeeldingen
OEFENEN
O
4.
Enkele eigenschappen van orthogonale afbeeldingen
6
THEORIE
T
5.
Orthogonale afbeeldingen en orthonormale bases
OEFENEN
O
6.
Orthogonale afbeeldingen en orthonormale bases
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Orthogonale matrices
OEFENEN
O
8.
Orthogonale matrices
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
9.
Orthogonale overgangsmatrices
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
10.
Orthogonale overgangsmatrices
Ontgrendel volledige toegang locked
Classificatie van orthogonale afbeeldingen
THEORIE
T
1.
Tweedimensionale orthogonale afbeeldingen
OEFENEN
O
2.
Tweedimensionale orthogonale afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Driedimensionale orthogonale afbeeldingen
OEFENEN
O
4.
Driedimensionale orthogonale afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Jordannormaalvorm voor orthogonale afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
6.
Jordannormaalvorm voor orthogonale afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Classificatie van orthogonale afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Classificatie van orthogonale afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
Isometrieën
THEORIE
T
1.
Het begrip isometrie
OEFENEN
O
2.
Het begrip isometrie
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Isometrieën en orthonormale stelsels
OEFENEN
O
4.
Isometrieën en orthonormale stelsels
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Equivalentie van isometrieën
OEFENEN
O
6.
Equivalentie van isometrieën
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Karakterisatie van isometrieën
OEFENEN
O
8.
Karakterisatie van isometrieën
Ontgrendel volledige toegang locked
Unitaire afbeeldingen
THEORIE
T
1.
Het begrip unitaire afbeelding
OEFENEN
O
2.
Het begrip unitaire afbeelding
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Diagonaalvorm voor unitaire afbeeldingen
OEFENEN
O
4.
Diagonaalvorm voor unitaire afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
Symmetrische afbeeldingen
THEORIE
T
1.
Het begrip symmetrische afbeelding
OEFENEN
O
2.
Het begrip symmetrische afbeelding
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Verband met symmetrische matrices
OEFENEN
O
4.
Verband met symmetrische matrices
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Eigenschappen van symmetrische afbeeldingen
OEFENEN
O
6.
Eigenschappen van symmetrische afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Orthonormale bases en symmetrische afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Orthonormale bases en symmetrische afbeeldingen
Ontgrendel volledige toegang locked
Toepassingen van symmetrische matrices
THEORIE
T
1.
Kwadratische vormen
OEFENEN
O
2.
Kwadratische vormen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
3.
Kwadrieken
OEFENEN
O
4.
Kwadrieken
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
5.
Kleinste kwadratenoplossingen van lineaire vergelijkingen
OEFENEN
O
6.
Kleinste kwadratenoplossingen van lineaire vergelijkingen
Ontgrendel volledige toegang locked
THEORIE
T
7.
Singuliere waarden ontbinding
Ontgrendel volledige toegang locked
OEFENEN
O
8.
Singuliere waarden ontbinding
Ontgrendel volledige toegang locked
Ontgrendel volledige toegang  unlock
Toegang voor leraar
Vraag een demo account aan. Wij helpen je graag op weg met onze digitale leeromgeving.
Maak demo account aan
Toegang voor student
Is jouw universiteit niet aangesloten? Via Pass Your Math kan je toegang krijgen tot onze cursussen onafhankelijk van je onderwijsinstelling. Bekijk de prijzen en nog veel meer. Of ga naar
omptest.org als je een OMPT examen moet maken.
Meer info